Zakoni,pravilnici i odluke

Ulica Vase Kondića broj 3
78 000 Banja Luka

+387 65 152 395
mbdoo2014@gmail.com

Najnovije :

Autor Administrator
Kategorija:

 

  • ODLUKA O ORGANIZACIJI PROMETA
  • ETIČKI KODKES
  • ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA 
  • ZAKON O JAVNOJ NABAVI 
  • ZAKON  O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (Službeni Glasnik Republike Srpske broj ____)
  • ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA (Službeni Glasnik Republike Srpske broj ____)
  • Zakon o osiguranju RS