Opšti uslovi

Ulica Vase Kondića broj 3
78 000 Banja Luka

+387 65 152 395
mbdoo2014@gmail.com

Najnovije :

Autor Administrator

 

Naručivanje paketa

Klijent može naručiti jedan od ponuđenih paketa na www.mbbanjaluka.com putem e-maila Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili telefonom na broj +387 65 152 395 i +387 65 201 349. Klijent može naručiti paket za članove porodice, prijatelja itd. Prilikom naručivanja potrebno je popuniti formular te pokušati što bolje opisati lokaciju groba bliske osobe. Ukoliko klijent nije u mogućnosti napraviti specifikaciju (navesti broj parcele) saradnici M&B Banja Luka će se potruditi pronaći grob pokojnika te izvršiti naručenu uslugu.

Cijena i sadržaj paketa

Objavljene cijene odnose se na cijenu paketa, a svaki paket sadrži:

 1. Čišćenje i održavanje nadgrobne ploče ili spomenika te područje oko istih,
  (napomena: u slučaju da naručioc želi da se položi cvjetni aranžman i svijeća snosi dodatne troškove zavisno od izabranog buketa, aranžmana i svijeće)
 2. Sadnja cvijeća (uključena usluga čišćenja i održavanja),
  (napomena: troškove sadnica te svijeća snosi naručioc usluge )
 3. Polaganje cvijeća, buketa, vijenaca,
  (napomena: trošak cvjetnog aranžmana i svijeće snosi naručioc usluge)
 4. Sve ostale usluge prema dogovoru:
  a) grobne vaze, popravke, osvježavanje natpisa i sl.
  b) lociranje grobnog mjesta nekog Vama dragog, a ne znate gdje je pokopan
  c) prigodni posjeti (godišnjica, rođendan ili datum po želji)
 5. Lični zahtjev:
  naručioc ove usluge je osoba koja nema preostalih živih članova porodice i želi da mi posjećujemo njegov grob nakon njegove smrti.
 6. Individualna ponuda:
  klijent sam odabire usluge
 7. Mjesečne, polugodišnje i godišnje usluge:
  kod ugovaranja polugodišnje ili godišnje usluge na osnovnu cijenu usluge odobrava se popust od 10%.

– uslugu uređenja grobova (sakupljanje i uklanjanje suhog lišća, sakupljanje otpadaka oko groba, čišćenje blagim sredstvom za čišćenje te završno čišćenje čistom vodom i krpom)

– donošenje cvijeća (buket ili aranžman)*

– paljenje svijeća

– saradnika koji obavlja posao uređenja i troškove prevoza

– PDV

– uslugu organizacije

*Veličina buketa ili aranžmana birate sami.

Pravo na KOREKCIJU cijena

“M&B”d.o.o., Banja Luka za usluge ima pravo bez prethodne najave povisiti cijene koje stupaju na snagu na datum objave istih na www.mbbanjaluka.com

Klijenti koji su naručili i platili uslugu prije ovog datuma ne plaćaju veću cijenu paketa.

Troškovi dodatnih usluga izvan paketa

Troškovi dodatnih usluga izvan paketa definišu se zavisno o željama naručioca.

Na zahtjev klijenta moguće je dodatno naručiti i dodatne usluge, npr. okopavanje oko grobnog mjesta, sađenje sezonskog cvijeća, itd. U ovakvim slučajevima cijena paketa se mijenja zavisno o dodatnim uslugama te se ove usluge dogovaraju individualno između naručioca i “M&B”d.o.o., Banja Luka e-mailom ili telefonom.

Obaveze naručioca

Naručilac se obvezuje dati tačne lične podatke u formularu te što tačnije podatke o grobnom mjestu sa ciljem bržeg i lakšeg pronalaska istog. Da bi se naručena usluga izvršila mora prethodno biti u potpunosti uplaćena na račun koji će “M&B”d.o.o., Banja Luka za usluge proslijediti naručiocu.

Obaveze www.mbbanjaluka.com

“M&B”d.o.o., Banja Luka za usluge se obavezuje izvršiti naručenu uslugu od strane naručioca u najkraćem mogućem vremenskom periodu. U slučaju objektivnih prepreka koje onemogućuju izvršavanje usluge (vremenske nepogode, nemogućnost pronalaska ili nepostojanje groba) dužna je obavijestiti naručioca te u dogovoru s naručiocem definisati približno vrijeme izvršavanje usluga. U slučaju nemogućnosti pronalaska groba “M&B”d.o.o., Banja Luka se obavezuje vratiti iznos umanjen za putne troškove saradnika. “M&B”d.o.o., Banja Luka sa svojom mrežom saradnika obavezuje se odnositi  sa poštovanjem prema pokojniku i njegovoj porodici te svim nacionalnostima, vjeroispovijestima i stavovima.

Čuvanje ličnih podataka

Lični podaci naručioca potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju.

“M&B”d.o.o., Banja Luka se obavezuje da neće lične podatke naručioca iznijeti iz zemlje ili dati trećem licu osim u svrhu realizacije tražene usluge u ovom slučaju saradniku “M&B”d.o.o., Banja Luka koji će izvršiti uslugu.

Saradnici

Svi saradnici M&B”d.o.o., Banja Luka prolaze selekcijski postupak. Kao socijalno osjetljivo preduzeće dajemo prednost na prijavu invalidima (koji mogu obavljati fizičke poslove), penzionerima, studentima i svim drugim socijalnim kategorijama kojima bi dobrodošao honorarni prihod. Od saradnika se očekuje da su motivisana i odgovorna lica koja će na osnovu ugovorne obaveze sa M&B”d.o.o.,Banja Luka posjećivati grobove i održavati ih. Očekuje se da svoj posao obavljaju profesionalno (prema uputstvima M&B”d.o.o.,  Banja Luka) predano i nepristrasno (poštovanje prema svim nacionalnostima, vjeroispovijestima i stavovima) te da u svakom trenutku poštuju dostojanstvo pokojnika i njihovih porodica. Svaki saradnik je potpisao Ugovor sa “M&B”d.o.o.,  Banja Luka.

Uslovi plaćanja

Naručilac novčani iznos za odabranu uslugu (paket) može uplatiti na račun M&B Banja Luka za usluge otvoren u banci ZiraatBank d.d.koji glasi:

Brojevi računa : 186-000-1073364-194 (KM)

                          186-000-1673364-290 (EUR)

JIB: 4403790530006

Ukoliko se iznos uplaćuje iz inostranstva, potrebno je izvršiti uplatu na račun:

IBAN: BA391860001673364290

Swift: TZBBBA22

Naručilac snosi bankovne troškove za prijenos sredstava.

U slučaju dodatnih informacija ili pitanja, ljubazno Vas molimo da nam se obratite na 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Otkaz naručene usluge

Naručilac potvrdom paketa prihvaća opšte uslove, a može u bilo kom trenutku odustati od naručene usluge. Ukoliko usluga nije izvršena naručiocu se vraća puni uplaćeni iznos umanjen za bankarske troškove. Ukoliko je usluga izvršena eventualni povrat novca podliježe postupku reklamacije.

Reklamacije

Reklamaciju klijent može poslati emailom na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili javiti telefonom na broj +387 65 152 359  i +387 65 201 349.

Prilikom reklamacije naručilac je dužan navesti razloge svog nezadovoljstva uslugom. “M&B”d.o.o., Banja Luka će svaku reklamaciju razmotriti individualno te pokušati doći do rješenja sa naručiocem.

Kako bismo izbjegli reklamacije i nezadovoljstvo klijenta ljubazno molimo svakog naručioca da svoje želje i očekivanja što određenije specificira prilikom narudžbe.

Garancija kvalitete

“M&B”d.o.o., Banja Luka garantuje kvalitete u odabiru saradnika, dobavljača, a pogotovo u izvršavanju usluge.