usluge

Ulica Vase Kondića broj 3
78 000 Banja Luka

+387 65 152 395
mbdoo2014@gmail.com

Najnovije :

Autor Administrator
Kategorija:

 

Lijekovi i šta treba znati o njima

Magistralni lijek je lijek koji se priprema u apoteci za pojedinačnog pacijenta na osnovu propisanog recepta.

Galenski lijek se priprema u galenskoj laboratoriji apoteke u skladu sa propisima iz Farmakopeje, Recepturnog priručnika ili po nekim drugim propisima, a izdaje se u toj apoteci.

Farmakopeja je zbirka propisa za izradu lijekova, provjeru i potvrđivanje identiteta, provjeru i utvrđivanje čistoće i drugih parametara kvaliteta lijeka, kao i supstanci od kojih su lijekovi izrađeni. (Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH, Sl.glasnik 58/08 str.60)

Za svaki primjenjen lijek mora postojati opravdana indikacija. 

Šta treba znati?

Kada dođete u apoteku često se kao pacijenti susrećete sa različitim terminima koji većini ljudi ipak nisu poznati ili u potpunosti ne znaju njihovo značenje.

 • Zaštićeni naziv lijekaje naziv koji je odredila farmaceutska kompanija koja proizvodi lijek i on je pod patentnom zaštitom. Ukoliko isti lijek proizvodi više proizvođača, on će na tržištu biti zastupljen sa više zaštićenih imena.
 • Generičko ime lijeka je stari naziv za međunarodni nezaštićeni naziv lijekaodnosno aktivnu supstancu lijeka - INN i pokazuje pripadnost istoj farmakološkoj grupi, a može se podudarati i sa zaštićenim nazivom lijeka.
 • Potpuna paralelapodrazumijeva da dva lijeka imaju istu aktivnu supstancu (isti INN), istu količinu te supstance, u istom su farmaceutskom obliku, a razlikuju se po pomoćnim supstancama i zaštićenom imenu i proizvođaču.
 • Postoje lijekovi koji se izdaju na ljekarski recept i lijekovi koji se izdaju bez ljekarskog recepta. Svi lijekovi koji se izdaju na ljekarski recept ne nalaze se na Pozitivnoj listi lijekova Fonda zdravstvenog osiguranja i takve lijekove pacijent kupuje uz ljekarski recept (termin privatni recept).
 • Lijekovi mogu biti u obliku tableta, kapsula, dražeja  - piju se sa malom količinom vode; oribleta, pastila - tope se u ustima; lingvaleta - stavljaju se pod jezik i tope; šumećih tableta - otapaju se u čaši vode i piju kao sok (efervete); supozitorija - primjenjuju se isključivo rektalno; vagitorija - isključivo za vaginalnu primjenu; rastvora, krema, gelova, masti; sirupa, kapi, inhalacionih rastvora i sprejeva, praškova. Za pojedine oblike lijekova primjena je različita npr. postoje oralne kapi koje se piju sa ili bez vode, a postoje i kapi koje se ukapavaju u oko, uho, nos. Farmaceut u apoteci će vam objasniti kako da koristite lijek koji vam je ljekar propisao, a za svaku neodumicu postavite dodatno pitanje.
 • Ako lijek ima oznaku Δ na pakovanju, to je trigonik -lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti, te se prilikom korištenja takvog lijeka zahtjeva oprez kod upravljanja motornim vozilima i mašinama.
 • Ukoliko je ta oznaka ▲, trougonik - lijek sa snažnim uticajem na psihofizičke sposobnosti i prilikom uzimanja takvog lijeka, zabranjuje se upravljanje motornim vozilima i mašinama.
 • Ako je lijek označen paragrafom § smatra se opojnom drogom i izdaje se uz recept napisan u dva primjerka, sa oznakom kopija na drugom primjerku i sa naznačenim rednim brojem protokola knige evidencije izdatih recepata opojnih droga.

 Savjeti 

 • Ako dobijete lijek u obliku suspenzije ili miksture sa talogom, takav lijek prije upotrebe obavezno promućkajte (naznačeno na pakovanju).
 • Ono što pacijente najčešće interesuje jeste uticaj hrane na efikasnost lijeka. Danas, hrana ne utiče na raspoloživost većine lijekova u organizmu i njihovu efikasnost, i nije bitno da li ćete ih uzeti prije ili poslije jela. Za one lijekove kod kojih hrana utiče na resorpciju, farmaceut će naglasiti pacijentu kad da ih popije.
 • Ukoliko pijete više lijekova istovremeno, obavezno prilkom uvođenja novog naglasite ljekaru koji propisuje terapiju, kao i farmaceutu koji izdaje terapiju, koje lijekove još koristite, kako ne bi došlo do interakcije među lijekovima i ispoljavanja neželjenih efekata.
 • Uz svaki lijek dobijate uputstvo o njegovom korištenju, kao i podatke o interakcijama i neželjenim efektima. Razlikuju se očekivani i neočekivani neželjeni efekti. Kao što im i samo ime kaže, neočekivani neželjeni efekti se ne mogu predvidjeti. Proizvođač je obavezan navesti sve moguće neželjene efekte koji se mogu javiti kod korištenja tog lijeka, ali to ne znači da će se baš kod vas ispoljiti neki ili ijedan od njih, te ga potupno bezbjedno možete koristiti. Ukoliko primjetite bilo kakvu neuobičajenu rekaciju na lijek, npr. promjene na koži, bolovi u stomaku, dijareju, prestanite sa upotrebom lijeka i javite se svom ljekaru.
 • Lijekovi se čuvaju, ako drugačije nije navedeno, na suhom mjestu, zaštićenom od direktnog izvora svjetlosti na sobnoj temperaturi (do 25 °C). Izuzetak su lijekovi koji se moraju čuvati u frižideru ili pod posebnim uslovima, a za svaki lijek način čuvanja je naveden na pakovanju.
 • Lijekovi koji se izrađuju u dozama prilagođenim za djecu, uglavnom se izrađuju u obliku sirupa. Ukoliko se u liječenju dječje populacije mora upotrijebiti lijek kojeg nema na tržištu u dozi ili obliku koju bi dijete određenog uzrasta moglo uzeti (odojčad, djeca do 4 godine), u apoteci se izrađuju podijeljeni praškovi koji se uzimaju razmućeni sa malo vode.
 • Poseban oprez se preporučuje kod primjene lijekova u trudnoći jer su mogući štetni efekti na fetus. Preporuka je da se u prvom trimestru trudnoće uopšte ne primjenjuju lijekovi, ali to nije uvijek moguće. Međutim, uvijek postoje lijekovi koji se mogu primjeniti, jer ukoliko korist od primjene lijeka prevazilazi rizik iste, terapija se sprovodi. Ako ste u drugom stanju, ne koristite lijekove bez konsultacije sa svojim ljekarom i farmaceutom.       

Samomedikacija je sve više prisutna, ali bez konsultacije sa  ljekarom ili farmaceutom u apoteci, ne treba započinjati liječenje, jer naizgled bezazlen zdravstveni problem, kao i na prvi pogled bezopasan lijek (npr. biljni preparati su u narodu poznati kao bezopasni, što nije tačno), mogu postati ozbiljan problem.

 

Autor Administrator
Kategorija:

 

Za svoje klijenta obavljamo usluge posredovanja u svim vrstama osiguranja i sa osiguravajućom kućom koju oni odaberu.

Za Vas obaljamo: 

OSIGURANJE VOZILA

Biti odgovoran prema sebi i drugima je odluka savjesnog čovjeka. Kako u porodici, tako i na saobraćajnici. Zato svaki odgovoran vozač bira osiguranje za sebe i svoje vozilo.

OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI VOZILA

KASKO OSIGURANJE

POTPUNO KASKO OSIGURANJE

DJELIMIČNO KASKO OSIGURANJE 

OSIGURANJE IMOVINE

Svaka imovina ima svoju cijenu, ali istinska vrijednost imovine nije u brojkama. Ona je u osjećaju sigurnosti, u ljubavi koja čini naše okruženje i stvara životno blagostanje. Takvu vrijednost vrijedi čuvati i osigurati.

OSIGURANJE INFORMATIČKE OPREME

OSIGURANJE IMOVINE OD POŽARA I PRIRODNIH SILA

OSIGURANJE USJEVA I PLODOVA

OSIGURANJE STVARI U DOMAĆINSTVU

OSIGURANJE OBJEKATA U IZGRADNJI

OSIGURANJE OBJEKATA U MONTAŽI

OSIGURANJE STAKLA OD LOMA

OSIGURANJE ŽIVOTINJA

KOMBINOVANO OSIGURANJE STANOVA I STVARI U NJIMA

OSIGURANJE OD OPŠTE GRAĐANSKE ODGOVORNOSTI

OSIGURANJE MAŠINA OD LOMA I DRUGIH OPASNOSTI

OSIGURANJE OD PROVALNE KRAĐE I RAZBOJNIŠTVA

OSIGURANJE ROBE U PREVOZU

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI PREVOZNIKA ZA ROBU U TRANSPORTU 

OSIGURANJE LICA

Ruka sudbine je nepredvidljiva. Teško je znati kad i gdje će odlučiti da se umiješa u naše živote. Ali, možete znati da gdje god vas put odnese, postoji način da utičete na posljedice nezgodne ruke sudbine.

OSIGURANJE NEZGODE

PUTNIČKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

OSIGURANJE NEZGODE

PUTNIČKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 

 

 

 

Autor Administrator
Kategorija:

 

Većina naših klijenata uglavnom bira nas za direktnu prodaju svojega vozila, ali neki prodavaoci očekuju veću vrijednost u prodaji, pa se sklapa ugovor sa MB Banja Luka o komisionoj prodaji  motornih vozila. 

Kroz komisioni ugovor sa MB Banja Luka dobijate najvišu moguću cijenu za svoj automobil, jer cijenu definišete baš Vi.

Mi naplaćujemo pozicioniranje motornih vozila na našoj web stranici te uslugu prodaje našeg prodavača, jer svi naši prodavači plaćeni su po prodanom automobilu. Naša web stranica www.mbbanjaluka.com veoma je posjećena.

Prodaja motornih vozila u MB Banja Luka brza je i jednostavna bez nepotrebnih formalnosti, a cijelom se prodajom bave naši profesionalni prodavači.

 • Možete se osloniti na nas.
 • Priprema motornih vozila za prodaju uključuje pranje vozila iznutra i izvana.
 • Plaćanje u gotovini odmah nakon prodaje.
 • MB Banja Luka obrađuju sve papire za prenos i preuzimaju sve obveze oko prodaje.
 • Prodaja motornih vozila za cijenu koju ste Vi odabrali.

 

 

Autor Administrator
Kategorija:

 

Puno je razloga zašto smo s Vama i uz Vas...

Mi smo ovdje ZA SVE UZ VAS

Nudimo vam sledeće usluge:

-Posredovanje u osiguranju,

-Komisiona prodaja motornih vozila,

-Registracija motornih vozila u MUP-u,

-Usluga prevođenja dokumenata,

-Špediterske usluge,

-Usluge pomoći u kući.

 

 

Autor Administrator
Kategorija:

 

“M&B”d.o.o., Banja Luka - usluge pri registraciji motornih vozila

Naše usluge su osmišljene tako da Vam uz što jednostavniju proceduru i maksimalan komfor omoguće da izvršite registraciju vozila i sve ostale administrativne poslove oko vašeg motornog voyila.

Usluge koje Vam nudimo:

 • Registracija motornih vozila(putničkih,teretnih,motocikala)
 • Prva registracija bez prisustva vlasnika u MUP-u
 • Registracija probnih tablica
 • Priprema cjelokupne dokumentacije
 • Odlazak u MUP
 • Tehnički pregled

Neke od pogodnosti koje smo spremili za Vas:
Registracija za više od 5 motornih vozila – dajemo poseban popust